Liên kết

Cuộc họp lần thứ 19 của Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền của Phụ nữ và Trẻ em ASEAN (ACWC)

Từ ngày 7-8/10/2019, tại thủ đô Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam đã diễn ra Cuộc họp lần thứ 19 của Ủy ban Bảo vệ và Thúc đẩy Quyền của Phụ nữ và Trẻ em ASEAN (ACWC). Cuộc họp do Bộ Văn hóa, Thanh niên và Thể thao Brunei Darussalam tổ chức với sự tham dự của các đại diện về quyền phụ nữ và quyền trẻ em đến từ các nước thành viên ASEAN.

Cuộc họp nhằm báo cáo tiến độ thực hiện các hoạt động/dự án của ACWC giai đoạn 2016-2020; xây dựng Kế hoạch công tác giai đoạn 2021-2025; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hành động khu vực về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em trong ASEAN và thảo luận về các vấn đề liên quan.

Cuộc họp điểm lại những hoạt động của ACWC trong năm 2019, trong đó ghi nhận nhiều nỗ lực, điển hình là việc xây dựng Tuyên bố ASEAN về Bảo vệ trẻ em khỏi tất cả các hình thức bóc lột và lạm dụng trẻ em trên mạng và Tuyên bố ASEAN về Quyền của Trẻ em trong bối cảnh di cư. Hai bản Tuyên bố trên đang trong quá trình hoàn thiện trên cơ sở tổng hợp  ý kiến đóng góp của các nước thành viên và các cơ quan chuyên ngành của ASEAN để trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 thông qua vào tháng 11/2019 tại Thái Lan.  Đây cũng là những hoạt động quan trọng hưởng ứng Kỷ niệm 30 năm Công ước về Quyền Trẻ em (CRC). Các hoạt động của ACWC cũng cho thấy nhiều bước tiến trong nỗ lực xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ thông qua việc chuẩn bị Đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch hành động khu vực về Xóa bỏ bọa lực đối với Phụ nữ (RPA-EVAW) hay chiến dịch 16 hành động phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Việc thực hiện Kế hoạch công tác của ACWC giai đoạn 2016-2020 đang trong giai đoạn đẩy nhanh tiến độ với 16 hoạt động/ dự án đã hoàn thành. Tất cả các hoạt động/dự án còn lại đều đã được lập kế hoạch triển khai và xây dựng đề xuất. Cùng với đó, ACWC bắt đầu khởi động xây dựng Kế hoạch công tác giai đoạn 2021-2025 với việc xác định các ưu tiên nhằm thúc đẩy và bảo vệ hơn nữa quyền của phụ nữ và trẻ em và hướng đến các hoạt động/dự án ngày càng đi vào thực chất hơn.

Trong năm 2019 này, Ủy ban ACWC còn thể hiện sự tích cực của mình trên các lĩnh vực hợp tác liên ngành và liên trụ cột như thúc đẩy thực hiện Tuyên bố ASEAN về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh; phòng chống mua bán người; hợp tác với kênh phúc lợi xã hội và phát triển (SOMSWD) trong việc thực hiện Tuyên bố ASEAN về Tăng cường An sinh xã hội và Khuôn khổ và Kế hoạch hành động khu vực nhằm thực hiện Tuyên bố, trong đó tập trung vào an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em; phối hợp với Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR) tổ chức Đối thoại khu vực về Lồng ghép quyền của người khuyết tật trong ASEAN; thúc đẩy thực hiện Tuyên bố ASEAN về Văn hóa phòng ngừa và thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Trong khuôn khổ Cuộc họp ACWC lần thứ 19 còn diễn ra phiên họp mở với các Đối tác đối thoại bao gồm Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Australia, Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp quốc (UN Women), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) và Làng Trẻ em SOS, trong đó cùng điểm lại các hoạt động hợp tác trong năm 2019 và xác định một số ưu tiên hợp tác trong thời gian tới.

Đoàn Việt Nam tham gia tích cực vào các phiên thảo luận của cuộc họp ACWC lần thứ 19 và được các nước cũng như đối tác đánh giá cao, đặc biệt là sự nỗ lực trong việc hoàn thành Dự án Thúc đẩy hòa nhập bền vững của Cộng đồng ASEAN thông qua việc đảm bảo địa vị pháp lý của Phụ nữ và Trẻ em ASEAN” và sáng kiến tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập ACWC tại Việt Nam vào năm sau-2020. Lễ Kỷ niệm dự kiến sẽ quy tụ tất cả các đại diện ACWC từ những ngày đầu thành lập, là một dấu ấn kỷ niệm chặng đường 10 năm thành lập và phát triển của một cơ chế nhân quyền quan trọng của ASEAN tại Việt Nam vào năm 2010. Đoàn Việt Nam cũng tranh thủ có tiếp xúc bên lề Cuộc họp với các đối tác nhằm trao đổi về những ưu tiên của hai bên, huy động sự ủng hộ và hỗ trợ từ phía đối tác, đặc biệt cho các hoạt động của Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020.

.

Vụ Hợp tác quốc tế

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội