Liên kết

Hội thảo khu vực về Phát triển Nguồn nhân lực trong thế giới thay đổi nhanh chóng

Từ ngày 14-15/10/2019 tại Thành phố Hạ Long,Quảng Ninh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Chương trình Hợp tác Khu vực về Giáo dục nghề nghiệp trong ASEAN (RECOTVET) và Ban thư ký ASEAN tổ chức “Hội thảo Phát triển Nguồn nhân lực trong thế giới thay đổi nhanh chóng”. Thành phần tham dự: đại diện các Bộ ngành liên quan tại Việt Nam, đại diện kênh lao động, giáo dục các nước thành viên ASEAN, Ban thư ký ASEAN, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây là sự kiện khởi động cho một chuỗi các hoạt động chuẩn bị nội dung đầu vào phục vụ xây dựng “Tuyên bố ASEAN về Phát triển Nguồn nhân lực trong thế giới thay đổi nhanh chóng” trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanhnhấn mạnh trong thời đại hiện nay con người được coi là một “tài nguyên” đặc biệt, một nguồn lực quan trọng của sự phát triển. Trong bối cảnh kỷ nguyên số và cách mạng Công nghiệp 4.0, thay đổi công nghệ tất yếu dẫn đến biến động về thị trường lao động, thay đổi về thế giới việc làm, nghề nghiệp mà trong đó nhiều việc làm mất đi, nhiều việc làm mới xuất hiện. Thứ trưởng cũng đã đề cập tới nỗ lực của ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng trong việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong khu vực và quốc tế về phát triển nguồn nhân lực. Thứ trưởng đánh giá cao sự phối hợp của Ban thư ký ASEAN và RECOTVET với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc tổ chức Hội thảo này nhằm thảo luận về các cơ hội, thách thức đối với phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số. Đồng thời, Hội thảo cũng tạo cơ hội cho các đại biểu thảo luận về các ý tưởng và nội dung làm cơ sở đầu vào cho việc xây dựng Tuyên bố ASEAN về Phát triển Nguồn nhân lực trong thế giới đang đổi thay nhanh chóng và Lộ trình thực hiện Tuyên bố trên vào Năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam 2020.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự tới từ Chính phủ các nước thành viên ASEAN,  các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã có thời gian trao đổi chuyên sâu về các cơ hội, thách thức đối với phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh mới, các tác động của công nghệ tới lĩnh vực việc làm cũng như tới tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và cách thức vận hành doanh nghiệp của nền kinh tế. Các bài trình bày của các Diễn giả chính đã nhấn mạnh vào sự thay đổi của thế giới việc làm trong đó xuất hiện nhiều việc làm mới và cũng có nhiều việc làm mất đi hay tăng việc làm trên mạng, đặc biệt đối với những ngành nghề sử dụng nhiều công nghiệp thông tin.

Thông qua trao đổi, thách thức lớn nhất và chung nhất mà các doanh nghiệp đang gặp phải hiện nay đó là giáo dục và đào tạo chưa thực sự thích ứng với mức độ phát triển nhanh chóng của công nghệ, với yêu cầu của doanh nghiệp. Xuất phát từ thực tế đó, các doanh nghiệp mong muốn các chính sách của Nhà nước cần phải linh hoạt và ứng phó nhanh hơn với những thay đổi và sự phối hợp giữa Nhà nước và doanh nghiệp cần tiếp tục được thúc đẩy trong thời gian tới, đặc biệt tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Điều này không chỉ giúp cho doanh nghiệp mà còn giúp nhà trường có thể tiếp cận sát hơn với nhu cầu doanh nghiệp để từ đó liên kết hiệu quả mối quan hệ cung-cầu trong thị trường lao động. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng mong muốn Chính phủ tạo thuận lợi các doanh nghiệp thông qua các chính sách cởi mở hơn.

Trong những phiên tiếp theo, các đại biểu đã thảo luận chuyên sâu theo các nhóm chủ đề về: kỹ năng và việc làm xanh, khu vực kinh tế không chính thức, năng lực kỹ thuật số và kinh tế nền tảng, thị trường lao động và hệ thống giáo dục nghề nghiệp, di chuyển lao động, hợp tác công tư, chia sẻ các bài học kinh nghiệm, các sáng kiến đang triển khai ở các quốc gia thành viên ASEAN và ở phạm vi khu vực. Dựa trên nội dung thảo luận, các vấn đề, thách thức cũng như các đề xuất giải pháp phù hợp đã được đưa ra.

Trên cơ sở các gợi ý này, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận về việc xây dựng Tuyên bố Phát triển Nguồn nhân lực trong thế giới thay đổi - sáng kiến của Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020. Theo đó, một số nội dung về phát triển nguồn nhân lực  cần được ưu tiên trong Tuyên bố bao gồm: (i) tăng cường nhận thức của người lao động về phát triển kỹ năng; (ii) thúc đẩy sự lãnh đạo của doanh nghiệp về giáo dục nghề nghiệp; (iii) thúc đẩy giá trị của giáo dục nghề nghiệp trong thời đại mới; (iv) thúc đẩy giáo trình giáo dục nghề nghiệp dựa trên nhu cầu; (v) đảm bảo tiếp cận hướng tới con người trong phát triển nguồn nhân lực; (vi) tăng cường nhận thức về các mô hình doanh nghiệp xanh và các tiến bộ công nghệ trong các doanh nghiệp; (vii) phát triển nguồn nhân lực góp phần hỗ trợ tăng cường kỹ năng cho lao động di cư; (viii) hướng tới xây dựng một khuôn khổ và hướng dẫn chung về phát triển nguồn nhân lực trong ASEAN. Các nội dung ưu tiên được đưa ra ở trên sẽ là cơ sở cho Việt Nam cùng các quốc gia thành viên ASEAN xây dựng Tuyên bố Phát triển Nguồn nhân lực trong thế giới thay đổi với mong muốn Tuyên bố sẽ được các Nhà Lãnh đạo ASEAN thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36. Đây cũng sẽ là một trong những văn kiện đầu ra quan trọng của Năm Chủ tịch ASEAN2020 của Việt Nam.