Liên kết

Hội nghị quan chức cấp cao về lao động ASEAN (SLOM) lần thứ 14

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 25, từ ngày 24-25/11/2018, tại thủ đô Kua- lăm - pơ, Ma-lay-si-a đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao về lao động ASEAN (SLOM) lần thứ 14. Tham dự Hội nghị có đại diện 10 nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN. Đoàn Việt Nam có đại diện của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Kua-lăm-pơ, Ma-lai-sia.

Hội nghị SLOM được tổ chức mỗi năm một lần nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện các hoạt động thuộc 3 Nhóm công tác bao gồm: Nhóm công tác về các điển hình Lao động tiên tiến nhằm tăng cường tính cạnh tranh trong ASEAN (SLOM-WG); Ủy ban thực hiện Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư (ACMW) và Mạng An toàn vệ sinh lao động (ASEAN-OSHNET).

Hội nghị SLOM lần thứ 14 năm nay với chủ đề “Thúc đẩy việc làm xanh hướng tới công bằng và tăng trưởng hòa nhập của Cộng đồng ASEAN” đã cập nhật việc thực hiện những văn kiện quan trọng được các nhà Lãnh đạo ASEAN thông qua kể từ Hội nghị ALMM lần thứ 24 vào tháng 5/2016 tại Viên Chăn, Lào bao gồm Đồng thuận ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy Quyền của Lao động di cư; Tuyên bố của các Bộ trưởng ASEAN về cải thiện An toàn vệ sinh lao động cho tăng trưởng kinh tế bền vững; Tuyên bố Viên-chăn về chuyển đổi việc làm phi chính thức sang việc làm chính thức hướng tới thúc đẩy việc làm bền vững trong ASEAN, Tuyên bố Kuala Lumpur về Thúc đẩy việc làm xanh cho công bằng và tăng trưởng hòa nhập trong Cộng đồng ASEAN và Tuyên bố ASEAN về Văn hóa phòng ngừa vì một xã hội hòa bình, hòa nhập, tự cường, lành mạnh và hài hòa.

Liên quan tới việc triển khai các kế hoạch làm việc của Bộ trưởng Lao động ASEAN giai đoạn 2016-2020, tại Hội nghị, các quốc gia thành viên một lần nữa khẳng định vai trò điều phối của mình cũng như cập nhật thông tin cơ bản liên quan tới việc triển khai các hoạt động trong hai năm qua. Theo đó, đoàn Việt Nam cũng đã cập nhật tiến độ thực hiện các dự án trong khuôn khổ Chương trình làm việc của ACMW và Kế hoạch công tác SLOM-WG giai đoạn 2016-2020. Cụ thể,  03 dự án do Việt Nam chủ trì bao gồm: (i) Nghiên cứu so sánh luật pháp và các chính sách về quản lý lao động người nước ngoài trong ASEAN, đặc biệt trong các ngành nghề thuộc 8 Thỏa thuận công nhận lẫn nhau MRA; (ii) Hội thảo đào tạo khu vực về thanh tra lao động trong ASEAN lần thứ 7; (iii) Nghiên cứu khu vực về duy trì các cơ chế tài chính cho bảo hiểm xã hội bao gồm lương hưu xã hội. Ngoài ra, 02 dự án do Việt Nam đồng chủ trì với Phi-líp-pin gồm có: (i) Tăng cường hệ thống thông tin thị trường lao động ASEAN hướng tới thúc đẩy dịch chuyển lao động trong ASEAN; (ii) Tăng cường tính cạnh tranh của nguồn nhân lực ASEAN thông qua giáo trình giáo dục nghề nghiệp có tính đáp ứng với sự tham gia của các doanh nghiệp và thông tin thị trường lao động.

Bên cạnh nội dung họp kín giữa các nước thành viên, Hội nghị còn diễn ra cuộc họp mở với các đối tác bao gồm ILO và IOM. Theo đó, đại diện Tổ chức ILO và IOM đã cập nhật thông tin hợp tác với các nước thành viên trong thời gian vừa qua, đồng thời chia sẻ về khả năng hỗ trợ nhằm góp phần triển khai các hoạt động trong thời gian tới.

Tiếp theo Hội nghị SLOM lần thứ 14, các sự kiện khác bao gồm Hội nghị quan chức cấp cao lao động ASEAN+3 lần thứ 16, Cuộc họp Ủy ban Hợp tác dựaán ILO/Nhật Bản, Hội nghị phát triển nguồn nhân lực lần thứ 6, Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 25 và Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN+3 lần thứ 10 sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày 26-29/11/2018 tại Thủ đô Kua- lăm - pơ, Ma-lay-si-a./.