Liên kết

Hội thảo Khuôn khổ APEC về Di chuyển lao động

Ngày 18-19 tháng 2 năm 2017 bên lề Hội nghị Quan chức cao cấp APEC 2017 lần thứ nhất đã diễn ra Hội thảo Khuôn khổ APEC về Di chuyển lao động – một sáng kiến của Ôx-trây-lia trong khuôn khổ Nhóm Công tác về Phát triển Nguồn nhân lực APEC. Hội thảo được đồng tổ chức bởi Bộ Việc làm Ôx-trây-lia và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam.         

Hội thảo là diễn đàn để các đại biểu APEC chia sẻ nhận thức về các yếu tố đa dạng tác động tới di chuyển lao động và kỹ năng giữa các nền kinh tế trong khu vực APEC và thảo luận về Dự thảo Khuôn khổ hợp tác của APEC về Di chuyển lao động; thành lập Nhóm Tư vấn Dự án để điều phối việc soạn thảo và hoàn thiện Chiến lược Di chuyển lao động khu vực từ Khuôn khổ hợp tác này.

Tham dự Hội thảo có khoảng 100 đại biểu, bao gồm quan chức chính phủ của các nền kinh tế APEC, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, đại diện các tổ chức quốc tế như: Ngân hàng Thế Giới, Tổ chức Lao động Quốc tế, Tổ chức Di cư Quốc tế, Ngân hàng Phát triển châu Á, Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC, Ban Thư ký APEC vv…

Hội thảo đã tập trung thảo luận những vấn đề chung như di chuyển lao động trong khu vực APEC: hiện trạng và tương lai: làm rõ những thay đổi về dân số, về cơ cấu giới tính đang đặt ra những thách thức gì đối với thị trường lao động khu vực (vấn đề già hóa dân số, vấn đề gia tăng lao động di cư, thiếu hụt lao động có tay nghề…); chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn di cư lao động của một số thành viên APEC như Nhật Bản, Papua Niu Ghi nê, Mexico, Philipin; hiện trạng di cư lao động toàn cầu và khu vực: các nghiên cứu của WB, ILO, IOM, của Châu Âu, Mercosur. Trên cơ sở các nội dung đã được trình bày, các đại biểu đã trao đổi về 10 hoạt động cụ thể nêu trong Đề xuất khuôn khổ di chuyển lao động của Ôx-trây-lia, bao gồm: Nghiên cứu, thiết lập cơ sở dữ liệu chung về di cư lao động, hệ thống thông tin thị trường lao động, quản lý hiệu quả lao động di cư, bảo vệ lao động di cư quốc tế, công nhận trình độ tay nghề, các biện pháp khuyến khích, chuyển tiền di cư ảo, và các dịch vụ hỗ trợ việc làm.

Tại hội thảo, đoàn Việt Nam đã chia sẻ về chính sách pháp luật, thông tin và đào tạo liên quan đến quản lý lao động di cư và hỗ trợ cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài cũng như đã tích cực đóng góp vào sáng kiến của Ôx-trây-lia về khuôn khổ di chuyển lao động trong APEC.   

Nhận thức được việc hiện thực hóa khung dịch khuyển giữa các nền kinh tế thành viên sẽ gặp nhiều thách thức, tuy nhiên, có được khuôn khổ này sẽ tạo điều kiện cho việc hợp tác trong khu vực được tốt hơn. Vì vậy, về cơ bản, các nền kinh tế thành viên đã bày tỏ sự ủng hộ sáng kiến của Ôx-trây-lia và tiếp tục nỗ lực để hoàn thiện trong thời gian tới.

Các thông tin khác