Liên kết

Cuộc họp lần thứ 12 của Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC) tại Gia-các-ta, In-đô-nê-xi-a

Từ ngày 16-19/2/2016 tại Trụ sở Ban thư ký ASEAN, Thủ đô Gia-các-ta, In-đô-nê-xi-a đã diễn ra Cuộc họp lần thứ 12 của Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC).

Tham dự Cuộc họp gồm có các đại diện về quyền phụ nữ và đại diện về quyền trẻ em của 10 nước thành viên ASEAN (đại diện về quyền phụ nữ của Thái Lan và đại diện về quyền trẻ em của Việt Nam không tham dự vì lý do công tác). Chủ tọa và Phó Chủ tọa Cuộc họp là đại diện về quyền trẻ em của Bru-nây Đa-ru-sa-lam và đại diện về quyền phụ nữ của Cam-pu-chia.

Đây là Cuộc họp chính thức cuối cùng trước khi hơn một nửa số đại diện ACWC các nước thành viên kết thúc nhiệm kỳ 2013-2016 vào ngày 7/4/2016 sắp tới.

Cuộc họp ACWC 12 đã thảo luận và xem xét nhiều tài liệu quan trọng có giá trị tham khảo và áp dụng về các vấn đề có liên quan đến quyền phụ nữ, trẻ em trong khu vực cũng như thống nhất về kế hoạch thúc đẩy tiến độ hoàn thiện các hoạt động/dự án thuộc khuôn khổ Kế hoạch công tác của Ủy ban giai đoạn 2012-2016. Theo đó, sau khi Cuộc họp kết thúc, các đại diện ACWC cần tích cực tham vấn, triển khai các hoạt động có liên quan ở cấp quốc gia và đảm bảo sự kết nối ở cấp khu vực. Cuộc họp ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các đại diện ACWC, đặc biệt là các đại diện sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình vào tháng 4/2016 trong việc thúc đẩy hoàn thiện các hoạt động, dự án thuộc khuôn khổ Kế hoạch công tác ACWC giai đoạn 2012-2016, góp phần quan trọng cho công cuộc thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em trong khu vực.

Nhằm thúc đẩy hoàn thiện các hoạt động của ACWC trước ngày 7/4/2016, Cuộc họp nhất trí về việc ACWC sẽ tổ chức một Cuộc họp đặc biệt của Ủy ban từ ngày 31/3-3/4/2016 tại Băng-cốc, Thái Lan trước khi Cuộc họp định kỳ ACWC lần thứ 13 dự kiến được tổ chức vào tháng 10/2016 tại Xinh-ga-po.

Sự tham gia của Việt Nam

Tại Cuộc họp ACWC lần thứ 12, Việt Nam đã tích cực tham gia vào các nội dung thảo luận và có nhiều ý kiến góp ý quan trọng được ghi nhận. Tại phiên họp mở với SRSG về Bạo lực đối với trẻ em và đại diện UNICEF khu vực, ACWC Việt Nam đã chia sẻ các thông tin về kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em ASEAN lần thứ 4 tại Việt Nam vào tháng 6/2016. Theo đó, đề nghị xem xét về khả năng tham gia cũng như hỗ trợ cho các hoạt động của Diễn đàn.

Việt Nam cũng báo cáo với Cuộc họp các kết quả của Hội thảo tham vấn khu vực về thúc đẩy quyền có quốc tịch cho phụ nữ và trẻ em tại các nước thành viên ASEAN hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN được tổ chức thành công tại Việt Nam từ ngày 14-15/1/2016 với sự hỗ trợ của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR). Trên cơ sở các kết luận khuyến nghị của Hội thảo và chuẩn bị cho Kế hoạch công tác ACWC giai đoạn 2016-2020, ACWC Việt Nam đã đưa ra các đề xuất hoạt động, trong đó tập trung vào việc xem xét hệ thống luật pháp về quốc tịch của các nước thành viên ASEAN (hợp tác với ACWC các nước có quan tâm, UNHCR và các cơ quan có liên quan) và tăng cường các cơ hội hợp tác hơn nữa với UNHCR trong thời gian tới.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Cuộc họp, đoàn Việt Nam đã làm việc với Bà Marta Santos Pais, Đặc phái viên đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc (SRSG) về Bạo lực đối với trẻ em về chuyến công tác của Bà tại Việt Nam trong thời gian từ 19-26/6/2016 với các nội dung trao đổi và hoạt động dự kiến của Bà Marta Santos Pais bao gồm: tham dự, phát biểu khai mạc và có phiên đối thoại với trẻ em và các đầu mối phụ trách phúc lợi xã hội và phát triển đến từ các nước thành viên trong khuộn khổ Diễn đàn trẻ em ASEAN lần thứ 4 tại Việt Nam; kế hoạch làm việc với đại diện Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Quốc hội, các Ban Đảng, các Cơ quan Liên hợp quốc và một số tổ chức phi Chính phủ (như Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.) về các vấn đề liên quan đến trẻ em. Đặc biệt là sự ủng hộ của Việt Nam đối với phong trào toàn cầu “High Time Movement”, vấn đề phòng chống bạo lực đối với trẻ em (bạo lực học đường, lạm dụng trẻ em online...), kế hoạch triển khai Luật Trẻ em sửa đổi; thăm quan một số cơ sở tư vấn, phòng chống bạo lực đối với trẻ em/phụ nữ./.

Các thông tin khác