Liên kết

Cuộc họp Ủy ban Phụ nữ ASEAN (ACW) lần thứ 15 và các sự kiện liên quan 6-7/10/2016 tại Singapore

Ngày 6/10/2016 tại Singapore đã diễn ra Cuộc họp Ủy ban Phụ nữ ASEAN (ACW) lần thứ 15. Tham dự cuộc họp có đại diện Ủy ban ACW của 10 quốc gia thành viên ASEAN và Ban thư ký ASEAN. Về phía Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam, đại diện Vụ Hợp tác Quốc tế và Vụ Bình đẳng giới đã tham dự sự kiện.

Cuộc họp ACW là hoạt động chính thức cấp quan chức của Ủy ban ACW và được luân phiên tổ chức tại các nước thành viên hàng năm. Mục tiêu của cuộc họp nhằm: (i) hoàn thiện kế hoạch công tác ACW giai đoạn 2016-2020; thảo luận về việc xây dựng các chiến lược về lồng ghép giới trong 3 trụ cột của Cộng đồng ASEAN; (iii) chia sẻ kết quả các hoạt động đã được triển khai giai đoạn 2011-2015 cũng như kế hoạch triển khai các hoạt động giai đoạn 2016-2020.

Kết thúc cuộc họp, Kế hoạch công tác ACW giai đoạn 2016-2020 đã được hoàn thiện trên cơ sở các kết quả đạt được cũng như những nội dung cần tiếp tục đẩy mạnh ở giai đoạn trước, đồng thời đưa ra các sáng kiến mới. Kế hoạch công tác giai đoạn 2016-2020 với tổng số 26 hoạt động, tập trung chủ yếu vào 6 lĩnh vực chủ đề bao gồm: thúc đẩy sự lãnh đạo cho phụ nữ; thay đổi chuẩn mực xã hội và rập khuôn phi giới tính; lồng ghép giới trong 3 trụ cột; xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ; tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ và thúc đẩy; tăng quyền năng cho phụ nữ trong các điều kiện tổn thương. Việt Nam sẽ chủ trì 02 hoạt động liên quan tới bình đẳng giới và việc làm bền vững, tăng cường năng lực cho nữ doanh nhân tiếp cận tài chính cũng như triển khai 01 hoạt động liên quan tới các chính sách về an sinh xã hội cho phụ nữ cao tuổi và người già (hoạt động được tiếp nối từ giai đoạn 2011-2015). Ngoài ra, với vai trò Chủ tịch ACW, Phi-lip-pin đã cập nhật về hoạt động thành lập nhóm công tác nhằm xây dựng các chiến lược lồng ghép giới trong 3 trụ cột của Cộng đồng ASEAN. Đây là hoạt động thu hút được sự quan tâm của các nước vì giới là vấn đề mang tính liên ngành, liên quan tới nhiều lĩnh vực. Bên cạnh phiên họp kín, cuộc họp còn diễn ra phiên họp mở với 4 đối tác bao gồm: Mạng lưới các doanh nghiệp nữ ASEAN (AWEN), Hiệp hội các tổ chức phụ nữ ASEAN (ACWO), Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Ủy ban kinh tế xã hội Châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hợp quốc (UN ESCAP).

Tiếp theo cuộc họp ACW lần thứ 15, sáng ngày 7/10/2016 cũng đã diễn ra Cuộc họp ACW+3 với sự tham gia của đối tác Nhật Bản nhằm chia sẻ các thông tin về các chính sách, cơ chế và chương trình hướng tới thúc đẩy sự lãnh đạo của phụ nữ thông qua thay đổi quan niệm xã hội trong ASEAN, đồng thời chia sẻ với đối tác Nhật Bản về các ưu tiên trong Kế hoạch công tác ACW giai đoạn 2016-2020. Cuộc họp đã tạo cơ hội để các quốc gia thành viên ASEAN có thể tìm kiếm hỗ trợ của đối tác Nhật Bản cho các hoạt động hợp tác của mình. Ngoài ra, vào chiều ngày 7/10/2016, Diễn đàn với chủ đề "Bảo hiểm tài chính cho phụ nữ cao tuổi" cũng đã được tổ chức nhằm tạo diễn đàn cho các quốc gia thành viên thảo luận, chia sẻ về những giải pháp, chính sách, chương trình an sinh xã hội, bảo hiểm cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ cao tuổi cũng như các cơ chế tài chính và lương hưu cho phụ nữ trong bối cảnh gia tăng khuynh hướng già hóa trong khu vực.

Cuộc họp Ủy ban ACW lần thứ 15 và các sự kiện liên quan tổ chức tại Singapore từ ngày 6-7/10/2016 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Cuộc họp Ủy ban ACW lần thứ 16 sẽ được tổ chức tại Thái Lan vào năm 2017 và Việt Nam sẽ là nước chủ nhà của Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ 3 và các sự kiện liên quan vào năm 2018.