Liên kết

Diễn đàn lao động di cư ASEAN (AFML) lần thứ 9

Từ ngày 9-10/11/2016 tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào đã diễn ra “Diễn đàn lao động di cư ASEAN (AFML) lần thứ 9”. Diễn đàn năm nay được tổ chức với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho Chính phủ, tổ chức của người sử dụng lao động, tổ chức của người lao động trong 10 nước ASEAN, các tổ chức xã hội và đại diện các tổ chức quốc tế. Tham dự Diễn đàn về phía Việt Nam có đại diện của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Với tiêu đề “Cuộc sống tốt đẹp hơn cho người lao động di cư thông qua tăng cường an sinh xã hội cho người lao động di cư”, Diễn đàn đã tập trung thảo luận hai chủ đề chính bao gồm: (i) tình hình hiện tại về an sinh xã hội cho người lao động di cư; (ii) hướng tới bảo hiểm xã hội di động cho người lao động di cư.

Nội dung của Diễn đàn năm nay về an sinh xã hội được các đại biểu rất quan tâm vì liên quan trực tiếp tới quyền lợi được đảm bảo về an sinh xã hội, bao gồm các chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động di cư. Các đại biểu đã dành nhiều thời gian chia sẻ thông tin về việc làm thế nào để có thể đảm bảo hơn nữa an sinh xã hội cho nhóm đối tượng này thông qua việc rà soát các chính sách về lao động, di cư nhằm lồng ghép nội dung an sinh xã hội nói chung và bảo hiểm xã hội nói riêng cho người lao động di cư, tăng cường nhận thức của người lao động về các lợi ích để họ tham gia bảo hiểm xã hội cũng như các loại hình bảo hiểm khác một cách chủ động và tự nguyện. Ngoài ra, các đại biểu cũng đã thảo luận nhằm đẩy nhanh tiến trình di động của bảo hiểm xã hội cho lao động di cư thông qua việc xây dựng và triển khai các hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội giữa các nước.

Đoàn Việt Nam tham dự Diễn đàn đã chia sẻ các thông tin về hệ thống chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài cũng như đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường an sinh xã hội cho họ. Điểm mới trong chính sách về bảo hiểm xã hội của Việt Nam đó là người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam cũng như người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đều là đối tượng tham gia. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện đối với người lao động nước ngoài tại Việt Nam sẽ bắt đầu từ 1/1/2018 sau khi Việt Nam hoàn chỉnh các thủ tục về mặt pháp lý trong khi việc tham gia của người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng đã bắt đầu triển khai bắt buộc từ 1/1/2016. Điều này góp phần thể chế hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như các Công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia nhằm tăng cường an sinh xã hội cho người lao động di cư.

Tại phiên họp nhóm, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí đưa ra 15 khuyến nghị tập trung vào 2 nội dung chính bao gồm: (i) tăng cường an sinh xã hội cho người lao động di cư ASEAN; (ii) hành động hướng tới tính di động về bảo hiểm xã hội cho người lao động di cư ASEAN.

Đoàn Việt Nam đã tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các nội dung của Diễn đàn. Đoàn cũng đã lồng ghép được một số khuyến nghị của ta đạt được tại Hội thảo quốc gia chuẩn bị cho Diễn đàn khu vực vào khuyến nghị chung của Diễn đàn như lồng ghép nội dung an sinh xã hội cho người lao động di cư vào các luật, chính sách liên quan, tăng cường cung cấp thông tin về các chính sách an sinh xã hội cho người lao động di cư, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng các hiệp định song phương liên thông về bảo hiểm xã hội...