Liên kết

Cuộc họp đặc biệt Ủy ban thực hiện Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư (ACMW)

Từ ngày 4-5/4/2016 tại Luâng Prabang, Lào đã diễn ra Cuộc họp đặc biệt Ủy ban thực hiện Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư (ACMW). Tham dự cuộc họp có đại diện 10 nước thành viên ASEAN và Ban thư ký ASEAN. Đoàn Việt Nam tham dự có đại diện của Cục Quản lý Lao động ngoài nước và Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đây là hoạt động đã được thông qua tại Cuộc họp Ủy ban ACMW lần thứ 8(tháng 10/2015 tại thủ đô Kuala Lumpur, Ma-lai-xia). Mục tiêu của cuộc họp đặc biệtnày nhằm xây dựng Kế hoạch công tác của Ủy ban ACMW giai đoạn 2016-2020 với việc cụ thể hóa các hoạt động, khẳng định quốc gia điều phối cũng như dự kiến đối tác tiềm năng để hỗ trợ việc triển khai.

Kế hoạch công tác ACMW giai đoạn 2016-2020 được xây dựng dựa trên Tầm nhìn ASCC 2015 cũng như mục tiêu tổng quát củaChương trình làm việc của các Bộ trưởng Lao động ASEAN (ALM–WP) giai đoạn 2016-2020 đó là mang lại cuộc sống chất lương, tốt đẹp hơn cho người dân ASEAN thông qua tăng cường tính cạnh tranh của lực lượng lao động, thúc đẩy việc làm bền vững thông qua việc làm năng suất, nơi làm việc tiến bộ, hài hòa và đảm bảo an xinh xã hội đầy đủ. Theo đó, Kế hoạch công tác ACMW được chia làm 4 nội dung chính bao gồm: các cơ chế quản trị di cư lao động (liên quan tới tuyển dụng, bố trí việc làm, các chương trình tái hòa nhập); đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động di cư trong ASEAN; bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư; vấn đề lao động trong buôn bán người.

Trên cơ sở các đề xuất của ta cũng như nhằmhài hòa hóa các đề xuất này với những ưu tiên chung của khu vực, Việt Nam đã thành công trong việc đưa 3 đề xuất vào kế hoạch công tác. Cụ thể các hoạt động bao gồm: nghiên cứu cung – cầu lao động trong khu vực; nghiên cứu về mối quan hệ giữa giáo dục nghề nghiệp và công tác đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài; nghiên cứu so sánh về Luật pháp, chính sách trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư trong khu vực. Các đề xuất trên đã được các nước thành viên đánh giá cao vì đây đều là những mối quan tâm chung của các nước. Kết quả từ việc thực hiện được các đề xuất trên sẽ là cơ sở hết sức quan trọng giúp các nước thành viên ASEANnói chung và Việt Nam nói riêng chuẩn bị tốt hơn cho nguồn nhân lực của mình cũng như thúc đẩy hơn nữa việc bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động di cư.

Đoàn Việt Nam đã tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các nội dung của cuộc họp, ta đã chủ động lồng ghép các đề xuất của ta trên cơ sở hài hòa hòa các ưu tiên khu vực. Ngoài ra, ta cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với quốc gia thành viên, Ban thư ký ASEAN và các đối tác tiềm năng nhằm triển khai có hiệu quả các hoạt động được đề xuất trong thời gian tới./.