Liên kết

Kỳ họp lần 2 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – Ca-ta về hợp tác kinh tế, thương mại và kỹ thuật

Trên tinh thần đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác sẵn có giữa nước CHXHCN Việt Nam và Nhà nước Ca-ta, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang và Quốc vương Nhà nước Ca-ta Ha-mát bin Kha-li-pha An Tha-ni và thỏa thuận hợp tác kinh tế, thương mại và kỹ thuật được ký giữa hai nước năm 2007, trên cơ sở thống nhất tại Biên bản Kỳ họp lần thứ 1 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Ca-ta về hợp tác kinh tế, thương mại và kỹ thuật tổ chức tại Đô-ha, Ca-ta vào tháng 4/2013, Kỳ họp lần 2 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Ca-ta về hợp tác kinh tế, thương mại và kỹ thuật đã được tổ chức trong hai ngày 21và 22/03/2016 tại Hà Nội, Việt Nam.

Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Ngài Sultan Rashid Al-Khater, Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Thương mại Ca-ta dẫn đầu phân ban hai nước gồm các cán bộ cấp cao các Bộ, ngành, cơ quan Chính phủ và đại diện các doanh nghiệp hai nước tham gia Kỳ họp.

Tại Kỳ họp lần thứ hai của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Ca-ta, hai bên đã tiến hành rà soát việc thực hiện Biên bản Kỳ họp lần thứ 1 và đề xuất các hoạt động hợp tác trong thời gian tiếp theo trên cơ sở tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn thông qua việc hoàn thiện khuôn khổ luật pháp, cơ chế và định hướng hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, hải quan, đầu tư, tài chính, ngân hàng, dầu khí, nông nghiệp, hàng không, văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục và đào tạo, tư pháp và lao động.

Trên cơ sở rà soát việc thực hiện Biên bản Kỳ họp lần thứ 1, hai bên nhận thấy rằng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ca-ta đã đạt được một số kết quả nhất định, đặc biệt là lĩnh vực ngoại giao, kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai một số lĩnh vực hợp tác còn nhiều hạn chế và chưa xứng với tiềm năng hợp tác của hai bên. Theo đó, cần thiết phải thúc đẩy hợp tác hơn nữa và triển khai sớm và có hiệu quả bản ghi nhớ đã được ký kết trong các lĩnh vực như: lao động, công nghiệp dầu khí, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục, văn hóa – thể thao, tư pháp…Hai bên đã nhất trí với các bước cần thiết để phát triển hợp tác kinh tế, tăng cường trao đổi thương mại, theo đó tạo điều kiện trao đổi hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa hai nước.

Kỳ họp lần thứ hai Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – Ca-ta về hợp tác kinh tế, thương mại và kỹ thuật diễn ra trong bầu không khí hữu nghị với mong muốn nghiêm túc đóng góp tích cực vào việc đạt mục tiêu hợp tác chung giữa hai nước. Hai bên thống nhất việc tổ chức kỳ họp thứ ba Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Ca-ta về hợp tác kinh tế, thương mại và kỹ thuật tại Ca-ta./.