Liên kết

Thứ trưởng Đào Hồng Lan tiếp trưởng đại diện JICA

Trao đổi tại buổi tiếp, Thứ trưởng Đào Hồng Lan đã cám ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ của JICA tại Việt Nam trong các lĩnh vực dạy nghề và đặc biệt là Dự án “Xây dựng đường dây nóng về phòng chống buôn bán người”. Đây là hoạt động được xây dựng dựa trên Biên bản dự án “Xây dựng đường dây nóng về phòng chống mua bán người” được kỹ giữa Bộ LĐTBXH và JICA Việt Nam vào tháng 5/2012. Dự án nhằm thiết lập đường dây nóng kết nối thông tin, cung cấp dịch vụ hiệu quả về phòng chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán người tại cấp trung ương và 2 tỉnh thí điểm đặt trung tâm kết nối của dự án tại An Giang và Hà Giang trong 3 năm (2012- 2015) và đã được gia hạn đến năm 15/3/2016. Thứ trưởng cũng thông tin nội dung theo dõi sức khỏe, bà mẹ trẻ em là nội dung mà JICA khởi xướng đã được đưa vào Dự thảo Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em đang được trình lên Quốc hội.

Ông Mori Mutsuya bày tỏ Bộ LĐTBXH là một sối tác quan trọng của JICA. Dự án “Xây dựng đường dây nóng về phòng chống buôn bán người” là một dự án nhân văn, hỗ trợ cho các đối tượng thiệt thòi. Dự án đạt được hiệu quả cao là do sự phối kết hợp, chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan. Tuy nhiên dự án cũng có một số thách thức như thủ tục hành chính, việc duy trì và nhân rộng mô hình còn khó khăn…

Thứ trưởng Đào Hồng Lan đánh giá cao sự nhiệt tình và trách nhiệm của Ông Mori cũng như các cán bộ của JICA và Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Thứ trưởng cũng mong Ông Mori Matsuya sang cương vị mới sẽ tiếp tục giúp đỡ phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản. Thứ trưởng đề nghị JICA tiếp tục hỗ trợ để giai đoạn hai của Dự án sẽ nhanh chóng được triển khai và kết quả dự án sẽ tiếp tục được nhân rộng. Kết quả thành công của Dự án sẽ được chia sẻ trong mạng lưới dịch vụ cộng đồng ASEAN.

Cuối buổi tiếp, Thứ trưởng đã tặng quà kỷ niệm Ông Trưởng đại diện.