Liên kết

Thúc đẩy hợp tác lao động với Australia thông qua việc hoàn tất thủ tục phê duyệt Thỏa thuận Chương trình lao động kết hợp kỹ nghỉ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Australia tại Phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 17/2, tại Phiên họp lần thứ 45, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã cho ý kiến về việc phê chuẩn Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Australia về chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ.

Tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền đã thay mặt Chính phủ báo cáo nội dung Tờ trình Tờ trình của Chính phủ về việc cho ý kiến đối với nội dung thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Australia về chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ, trong đó tập trung nêu rõ sự cần thiết của việc phê duyệt triển khai Thỏa thuận và đánh giá sự phù hợp của Thỏa thuận với pháp luật Việt Nam.

Nội dung của Thoả thuận gồm 9 điều, trong đó quy định rõ các nguyên tắc chung, điều kiện đối với công dân của hai nước được cấp thị thực, quy định về nhập cảnh, cư trú và làm việc, trách nhiệm của Chính phủ mỗi nước đối với các công dân của nước mình và các điều khoản chung để thực hiện Thoả thuận.

Việc ký kết và phê duyệt thực hiện Thỏa thuận nhằm mục đích cụ thể hóa Chương trình hành động Việt Nam - Ô-xtơ-rây-li-a. Bản Thoả thuận này là sự trao đổi tương hỗ trên cơ sở hai bên cùng có lợi, góp phần tăng cường cơ hội giao lưu, tìm hiểu và học hỏi về đất nước, văn hoá, con người giữa nhân dân hai nước thông qua việc đi du lịch và làm việc, qua đó, thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a, đồng thời mở ra khả năng nghiên cứu đưa lao động Việt Nam có tay nghề cao sang Ốt-xtrây-li-a trong thời gian tới.

Đây là lần thứ hai Việt Nam ký thỏa thuận song phương cấp Chính phủ về lao động trong kỳ nghỉ (Thỏa thuận đầu tiên về lao động trong kỳ nghỉ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Niu Di-lân ký ngày 29 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực từ 23 tháng 7 năm 2012). Trên thực tế khi triển khai Chương trình tương tự với Niu Di-lân, phía Niu Di-lân đã cấp thị thực cho 300 thanh niên Việt Nam đủ điều kiện theo hạn ngạch của Chương trình được phân bổ từng năm kể từ thời điểm tháng 7 năm 2012. Do vậy, việc ký kết và triển khai Thỏa thuận với Ô-xtơ-rây-li-a có khả năng mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam cũng như việc mở ra cơ hội ký kết các thỏa thuận tương tự với các quốc gia khác.

Trên cơ sở đánh giá việc xúc tiến phê duyệt và sớm triển khai Thỏa thuận là cần thiết đặc biệt trong bối cảnh Thỏa thuận đã được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tới Ô-xtơ-rây-li-a tháng 3 năm 2015 nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ hợp tác Việt Nam - Ô-xtơ-rây-li-a và hai Chính phủ cũng đã thống nhất tiếp tục tăng cường và củng cố thêm mối quan hệ đối tác toàn diện để hướng tới quan hệ đối tác chiến lược trong tương lai, Thường vụ Quốc hội đã thống nhất đồng ý nội dung của Thỏa thuận và giao Chính phủ thực hiện việc phê duyệt Thỏa thuận theo quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế và triển khai thực hiện Thỏa thuận sau khi có hiệu lực.