Liên kết

Hội thảo trình bày kết quả nghiên cứu "Rào cản pháp luật và thực tiễn đối với người lao động di cư trong tiếp cận an sinh xã hội"

Nghiên cứu "Rào cản pháp luật và thực tiễn đối với người lao động di cư trong tiếp cận an sinh xã hội" do Oxfam và Viện Khoa học xã hội cùng Nam Bộ phối hợp với các tổ chức phi chính phủ Việt Nam trong mạng lưới Hành động vì quyền của Lao động di cư (M.net) triển khai từ cuối năm 2014 tại 4 tỉnh thành gồm Hà Nội, Bắc Ninh, TP.HCM và Đồng Nai, trong khuôn khổ Chương trình Quyền Lao động của Oxfam tại Việt Nam. Nghiên cứu tập trung vào 4 ngành có đông người lao động di cư (NLĐDC) là may, điện tử, xây dựng và bán hàng rong, nhằm chỉ ra những rào cản, đồng thời cũng tìm kiếm các sáng kiến, các thực hành tốt trong việc hỗ trợ NLĐDC, và qua đó đề xuất các giải pháp để nhóm đối tượng đông đảo nhưng yếu thế này có thể tiếp cận và thụ hưởng các chính sách An sinh xã hội (gọi tắt là ASXH) tốt hơn.

Hệ thống pháp luật Việt Nam trong những năm vừa qua đã đạt được những tiến bộ rõ rệt trong việc bảo vệ quyền ASXH của người lao động và mở rộng độ bao phủ của hệ thống ASXH theo gợi ý của Khuyến nghị ILO về Sàn ASXH cho toàn dân.

Kết quả rà soát hệ thống văn bản pháp luật và chính sách ASXH của Việt Nam liên quan đến NLĐDC cho thấy, trong giai đoạn 2011 - 2015, Nhà nước đã ban hành, điều chỉnh, bổ sung thêm nhiều điểm mới trong các bộ luật, luật và văn bản dưới luật nhằm mở rộng các đối tượng hưởng lợi trong hệ thống ASXH, trong đó NLĐDC nói chung và NLĐDC trong khu vực phi chính thức nói riêng. Lao động phi chính thức được đưa vào điều chỉnh trong một loạt các luật như Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm, Luật Lao động là bước tiến mới trong đảm bảo ASXH toàn dân.

Bên cạnh các tiến bộ về bảo vệ quyền và lợi ích ASXH của NLĐDC là những khó khăn và hạn chế về chính sách và thực tiễn. NLĐDC là nhóm dễ bị tổn thương tại đô thị, tuy nhiên họ được tiếp cận rất ít tới các chính sách ASXH. Về việc làm, tỷ lệ thất nghiệp của người di cư cao và một bộ phận đáng kể có công việc thiếu ổn định. Mức thu nhập cơ bản của hầu hết NLĐDC chưa đáp ứng đủ nhu cầu sống tối thiểu, và họ thường không tiếp cận được các chương trình giảm nghèo và vay vốn tạo việc làm. Một bộ phận đáng kể trong số những NLĐDC hiện có công việc thiếu ổn định, bấp bênh, đặc biệt là khu vực phi chính thức chiếm 59%, mức thu nhập cơ bản của hầu hết lao động di cư chưa đáp ứng nhu cầu cuộc sống tối thiểu và nữ có mức thu nhập cơ bản thấp hơn nam. 

Đáng quan tâm, về bảo hiểm xã hội thì 99% NLĐDC khu vực phi chính thức không có bảo hiểm xã hội, để hỗ trợ họ giảm thiểu rủi ro khi bị ốm đau, tai nạn lao động, tuổi già, và chủ động bù đắp phần thu nhập bị suy giảm hoặc bị mất do các rủi ro đó. Có tới 76,5% NLĐDC khu vực phi chính thức chưa tham gia bảo hiểm y tế. 71% NLĐDC không tiếp cận được dịch vụ y tế công và chỉ có chưa tới 29% NLĐDC có bảo hiểm y tế được hưởng lợi từ bảo hiểm y tế. Nghiên cứu này cũng chỉ ra một số chính sách an sinh xã hội chưa phù hợp với tình hình thực tế và đặc điểm của người lao động di cư (thiếu quy định về bảo đảm giáo dục cho trẻ em tại các khu công nghiệp…) hoặc là có quy định nhưng thiếu các nguồn lực thực tế để triển khai (mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện vượt ngoài khả năng so với mức thu nhập của người lao động di cư khu vực phi chính thức).

Từ việc chia sẻ kết quả nghiên cứu, các đại biểu đã thảo luận về các đề xuất như xây dựng chương trình tổng thể đối với người lao động di cư liên quan đến các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách phát triển khác, trong đó xác định người lao động di cư là một bộ phận quan trọng của lực lượng lao động. Đồng thời, rà soát và loại bỏ các quy định gắn với hộ khẩu, vì đây là một trong những rào cản lớn nhất đối với việc tiếp cận an sinh xã hội của người lao động di cư.

 

Các thông tin khác