Liên kết

Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về lao động lần thứ 11

 

Trong hai ngày 6 và 7-5, tại thủ đô Ma-ni-la, Phi-li-pin, diễn ra Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về lao động (SLOM) lần thứ 11. Tham dự Hội nghị có đại diện 10 nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.

Tại hội nghị, đại diện các nước đánh giá hoạt động năm 2015 và trao đổi, thảo luận về một số nội dung trong giai đoạn tiếp theo. Các đại biểu đã nhất trí thông qua Kế hoạch công tác của Bộ trưởng Lao động các nước ASEAN giai đoạn 2016-2020 và hoàn thiện Kế hoạch làm việc của Nhóm công tác 2016-2020. Đồng thời, xem xét hoàn thiện Dự thảo văn kiện ASEAN, nhằm thực hiện Tuyên bố của các nhà Lãnh đạo ASEAN trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư.

Tại hội nghị, đoàn Việt Nam nhấn mạnh những ưu tiên hợp tác của Việt Nam trong các lĩnh vực: an sinh xã hội; lao động, việc làm; thị trường lao động và dịch chuyển lao động; an toàn vệ sinh lao động; lồng ghép giới trong chính sách lao động và hướng tới việc làm bền vững cho tất cả mọi người.