Liên kết

Hội nghị tăng cường quan hệ đối tác trong lĩnh vực lao động và xã hội

Với mục tiêu chia sẻ, trao đổi thông tin nhằm tăng cường quan hệ đối tác giữa Bộ và các đối tác phát triển, sáng ngày 10/12/2015 tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức “Hội nghị tăng cường quan hệ đối tác trong lĩnh vực lao động và xã hội”. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, Ông Chang Hee Lee - Giám đốc Văn phòng ILO Hà Nội, đại diện tới từ các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bộ ban ngành liên quan, các Tổ chức Quốc tế (ILO, UN Women, IOM), Đại sứ quán một số quốc gia tại Hà Nội, các cơ quan hợp tác phát triển và các tổ chức Phi Chính phủ. Mục tiêu của Hội nghị nhằm: (i) chia sẻ những nội dung ưu tiên và định hướng hợp tác quốc tế trong năm 2016 và giai đoạn 2016-2020 của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; (ii) chia sẻ các ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực lao động, xã hội của các đối tác trong thời gian tới.

 

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã thông tin một số nội dung liên quan tới Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn 2030 mà Bộ hiện đang xây dựng. Theo đó, mục tiêu tổng quát của Chiến lược là nhằm phát huy tiềm năng nội lực, lợi thế so sánh của Việt Nam, tranh thủ tối đa môi trường, nguồn lực quốc tế góp phần thực hiện mục tiêu phát triển lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; phấn đấu phát triển lĩnh vực lao động và xã hội đạt trình độ các nước ASEAN–6 vào năm 2020 và kịp các nước ASEAN–4 vào năm 2025. Đồng thời, một số nội dung ưu tiên sắp tới của ngành lao động – xã hội cũng đã được chia sẻ. Các đối tác phát triển tham dự Hội nghị đã đánh giá cao sáng kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong việc chủ động xây dựng Chiến lược trong tình hình mới, đồng thời các đối tác cũng đã bình luận, góp ý cụ thể một số nội dung liên quan tới Chiến lược. Bên cạnh đó, các đối tác cũng cho rằng các ưu tiên hợp tác của Bộ là một nội dung rất quan trọng, để từ đó giúp họ có thể xây dựng các nội dung hợp tác phù hợp hơn. Ngoài ra, đại diện một số đối tác cũng đã chia sẻ các ưu tiên của tổ chức mình trong thời gian tới và mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với Bộ, đặc biệt về các vấn đề như bảo vệ và chăm sóc trẻ em, vấn đề quyền của người lao động di cư, tăng quyền năng cho phụ nữ, an sinh xã hội, đào tạo nghề.

Hội nghị quan hệ đối tác đã tạo cơ hội tốt để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cùng các đối tác trao đổi, chia sẻ thông tin về khó khăn, thách thức trong các hoạt động hợp tác, chia sẻ các ưu tiên trong thời gian tới. Điều này đặc biệt quan trọng đối với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội vì 2016 là năm đầu tiên thực hiện các chiến lược ưu tiên của ngành trong giai đoạn mới. Việc tìm hiểu các thông tin, các mối quan tâm của các đối tác phát triển cũng như chia sẻ các ưu tiên của ngành lao động và xã hội sẽ góp phần mang lại sự hợp tác hiệu quả hơn giữa hai bên trong thời gian tới.