Liên kết

Các hợp tác khác

Hội LHPNVN đã tích cực thúc đẩy hợp tác đa phương và song phương trong ASEAN ngay từ những ngày đầu gia nhập ASEAN. Về song phương, hiện nay Hội có quan hệ với tổ chức phụ nữ quốc gia của tất cả các nước ASEAN và qua đó mở rộng quan hệ với nhiều đối tác khác vì mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ, bảo vệ quyền của phụ nữ Việt Nam trong các giao dịch có yếu tố nước ngoài như lao động di cư, kết hôn quốc tế... Trong quan hệ đa phương, Hội là thành viên của Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO) từ năm 1996. Kể từ khi tham gia đến nay, Hội tham dự đầy đủ các cuộc họp thường niên Ban Lãnh đạo và Đại hội đồng ACWO (tổ chức 2 năm một lần) cũng như các hội nghị, hội thảo do ACWO tổ chức.