Liên kết

Phụ nữ-Trẻ em

Theo ước tính của tổ chức ILO có 21 triệu nam giới, phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của lao động cưỡng bức trên toàn thế giới.

Trong 1000 lao động thì có 3 người bị cưỡng bức lao động tại khu vực Châu Á- Thái Bình Dương- một trong những khu vực diễn ra sự lao đông cưỡng bức lớn nhất toàn cầu.