Liên kết

Thúc đẩy quyền con người

Ngày 3/3, tại Phiên Cấp cao Khóa 28 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường đã có phát biểu khẳng định Việt Nam ủng hộ đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia, đề cao các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, thúc đẩy đồng thuận, hạn chế đối đầu, áp đặt và chính trị hóa tại Hội đồng Nhân quyền.