Liên kết

Bình đẳng giới

Một vấn đề thực tế ở nước ta hiện nay là tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại khá phổ biến. Nhưng lỗi có hoàn toàn thuộc về phái mạnh, hay chính phái nữ đã tạo cơ hội cho sự bất bình đẳng giới này?

 Người ta quen với việc một người đàn ông hết giờ đi làm về, cùng bạn bè  la cà trong quán bia đến tối mịt mới về. Trong những quán bia như thế, có rất ít  phụ nữ. Trong gia đình, người ta cũng thường dạy con trai thì phải mạnh mẽ; con gái thì phải biết nấu ăn, biết giặt giũ, biết dọn dẹp nhà cửa v.v… Có thể kể ra vô vàn những ứng xử bất bình đẳng giới trong xã hội.