Liên kết

Khắc phục hậu quả bom mìn

Chiến tranh ở Việt Nam đã để lại những hậu quả nặng nề cho người dân, đặc biệt là bom mìn và vật nổ còn sót lại đã gây ra những cái chết thương tâm và thương tật cho hàng nghìn gia đình. Theo số liệu tổng kết chiến tranh và số liệu điều tra sơ bộ, số bom đạn còn sót lại chưa nổ trên đất nước ta ước tính khoảng 800 nghìn tấn, làm ô nhiễm trên 20% diện tích đất đai toàn quốc, làm hơn 100 nghìn người bị chết và bị thương tật suốt đời từ sau chiến tranh đến nay, trong đó phần lớn là người lao động chính trong gia đình và trẻ em.