Liên kết

C T T T T T T
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Hỗ trợ người khuyết tật

Thông báo lỗi

Warning: chmod(): Permission denied trong _event_css_add() (dòng 272 của E:\ICD-SETUP\ICD-SETUP\ICD\sites\all\modules\event_calendar\event_calendar_colors\event_calendar_colors.module).

“Bạo lực với phụ nữ và trẻ em khuyết tật tại Việt Nam là một vấn đề ít được biết đến nhưng lại rất nghiêm trọng. Sự kết hợp giữa phân biệt đối xử với người khuyết tật đã khiến họ không được chấp nhận và dễ trở thành nạn nhân của bạo lực”, đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Vân Giám đốc Trung tâm Nghị lực sống.