Liên kết

Hỗ trợ người khuyết tật

Ngoại trưởng Australia, bà Jilie Bishop đã công bố chiến lược “Phát triển cho mọi người 2015-2020”: Chiến lược đẩy mạnh phát triển có tính đến yếu tố người khuyết tật trong các chương trình viện trợ của Australia.

hỗ trợ, khuyết tật, australia
 

Tỷ lệ người khuyết tậ hiện chiếm khoảng 15% dân số toàn cầu. Họ là những người có sức khỏe kém hơn thành tích học tập hạn chế hơn, tham gia vào nền kinh tế ít hơn và có tỷ lệ nghèo đói cáo hơn so với những người không khuyết tật.

Đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Hugh Borrowman đã nói “Việc tính đến yếu tố người khuyết tật trong phát triển là một việc làm đúng đắn. Nó sẽ giúp giảm thiểu đói nghèo, tăng trưởng kinh tế và giúp mang lại các thành tựu phát triển tốt hơn cho tất cả mọi người.

 

Tại Việt Nam, Australia thúc đẩy phát triển có tính đến người khuyết tật và thông qua nhiều gói hỗ trợ khác nhau.

Australia giúp những người khuyết tậ nâng cao chất lượng sống thông qua những dự án viện trợ đang được thực hiện và cả những dự án trong tương lai, tổ chức hỗ trợ người khuyết tật...