Liên kết

Phụ nữ

Các nhà lãnh đạo ASEAN luôn đánh giá cao vai trò của phụ nữ và ủng hộ thúc đẩy sự tham gia đóng góp chủ động và tích cực của phụ nữ trong tiến trình hình thành Cộng đồng ASEAN. Từ năm 1975, các vấn đề phụ nữ được đưa vào các chương trình của khu vực, được triển khai trong khuôn khổ Ủy ban ASEAN về các vấn đề văn hóa – xã hội.
 
ASEAN đã ban hành nhiều văn kiện quan trọng về phụ nữ với ưu tiên quan tâm thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của phụ nữ, như Tuyên bố ASEAN về sự tiến bộ của phụ nữ (5/7/1988) tại Băng Cốc, Thái Lan. Từ năm 1998, ngày 5/7 cũng được chọn là Ngày Phụ nữ ASEAN với mục đích nâng cao nhận thức của người dân về vai trò và sự đóng góp của phụ nữ ASEAN trong tiến trình khu vực, đồng thời kêu gọi chính phủ các nước ASEAN và các tổ chức phụ nữ cùng nhau hành động vì sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ; : Tuyên bố về xóa bỏ bạo lực với phụ nữ (năm 2004) tại Lào; Tuyên bố Hà Nội về Tăng cường Phúc lợi và Phát triển cho Phụ nữ và Trẻ em ASEAN năm 2010, tại Việt Nam.
 
Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phụ nữ lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 19/10/2012 tại Lào, với chủ đề “Tăng cường quan điểm giới và quan hệ đối tác của phụ nữ trong môi trường bền vững”. Hội nghị đã tập trung đánh giá những thành tựu nổi bật trong việc thực hiện các dự án cũng như kế hoạch của Ủy ban phụ nữ ASEAN 2011-2015 nhằm tăng cường bình đẳng giới, quyền phụ nữ và công bằng xã hội cho phụ nữ trong khu vực; khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác của phụ nữ trong việc tăng cường lồng ghép giới trong quá trình xây dựng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN 2009-2015.

Phát biểu tại Lễ ra mắt Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN (AWCH) sáng 11/8 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa đặt biệt của Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 48 năm thành lập Hiệp hội, 20 năm Việt Nam trở thành thành viên của gia đình ASEAN. - See more at: http://phambinhminh.chinhphu.vn/Home/Ra-mat-Nhom-Phu-nu-Cong-dong-ASEAN/...