Liên kết

Phúc lợi xã hội và Phát triển

Để xây dựng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN, các nước thành viên cần chú trọng hơn tới việc phát huy vai trò của người dân. Bên cạnh đó, các quốc gia thành viên ASEAN cần đẩy mạnh giáo dục cộng đồng, bảo tồn di sản văn hóa, xây dựng kế hoạch truyền thông trong vấn đề này…

Đó là những ý kiến được các đại biểu đưa ra tại hội thảo “Xây dựng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN: hướng tới bản sắc chung - kinh nghiệm của Liên minh châu Âu” do Bộ Ngoại giao tổ chức vào hôm nay (26/8) tại Hà Nội.