Liên kết

Cam kết quốc tế

Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động và xã hội

Trong 70 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn phấn đấu không mệt mỏi cho tình đoàn kết, quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa các dân tộc.

Ngay từ năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng tuyên bố: “Việt Nam muốn làm bạn với mọi nước dân chủ và không gây thù oán với một ai”. Ngày nay, tư tưởng lớn đó đã được Đảng và Nhà nước ta thể hiện bằng phương châm: “Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển”.

Hiện nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 180 trên tổng số 193 quốc gia thành viên tổ chức Liên Hợp Quốc; có quan hệ thương mại với gần 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, phát triển quan hệ hợp tác chiến lược, toàn diện với tất cả các nước phát triển và tham gia ngày càng rộng trong quan hệ với các trung tâm chính trị - kinh tế hàng đầu thế giới. Nước ta có vị thế và vai trò ngày càng cao tại tổ chức khu vực và quốc tế, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của tổ chức Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, ASEM, của Cộng đồng Pháp ngữ... Ta tiếp tục mở rộng quan hệ với hơn 700 tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGOs) với nhiều chính kiến và mối quan tâm khác nhau, nhưng đều chung mục tiêu mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam. Điều này cho thấy những chính sách đổi mới trong đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã và đang được bạn bè quốc tế quan tâm và hợp tác tích cực, mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự nghiệp phát triển toàn diện kinh tế - xã hội.

Hoà chung trong các hoạt động đối ngoại đó, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã từng bước vươn lên đóng góp vào sự thành công trong lĩnh vực hợp tác hội nhập quốc tế của đất nước.

Trong quá trình hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực lao động và xã hội, Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã thiết lập được mối quan hệ hợp tác tích cực với các tổ chức trong hệ thống Liên hợp quốc như UNDP, ILO, UNICEF, UNHCR, UN WOMEN, Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA), UNODC, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM)..., cũng như với các định chế tài chính quốc tế và khu vực như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng phát triển Châu Á, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF); tham gia các tổ chức kinh tế, thương mại khu vực và thế giới, ký kết các hiệp định hợp tác đa phương cụ thể về các lĩnh vực lao động và xã hội như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA), Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)...; Tăng cường và mở rộng hợp tác song phương, trong 10 năm qua, đã ký kết và thực hiện trên 30 thỏa thuận, biên bản hợp tác và đang tiếp tục đàm phán và ký kết 9 thỏa thuận hợp tác/biên bản ghi nhớ khác; có quan hệ hợp tác với gần 40 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, trong đó có gần 20 tổ chức phi chính phủ hợp tác trực tiếp với Bộ để thực hiện khoảng 130 dự án hỗ trợ, ưu tiên  cho xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực lao động và xã hội ngày càng phát triển theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa và coi trọng chất lượng, hiệu quả, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và tạo tiền đề, mở ra các khả năng và phương thức  hợp tác mới trong tương lai. Kết quả hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực lao động và xã hội đã góp phần khẳng định và nâng cao vị thế của Ngành  trong khu vực và trên thế giới, giúp Việt Nam trở thành đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Hợp tác quốc tế đã hỗ trợ tích cực về kỹ thuật cho công tác hoàn thiện thể chế lao động và xã hội phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các công ước, thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Hợp tác quốc tế đã chuyển dần từ phương thức "viện trợ" trực tiếp sang "chuyển giao tri thức, kỹ năng quản lý" nhằm tăng cường năng lực quốc gia trong việc nghiên cứu, hoạch định chính sách, xây dựng các văn bản pháp luật, triển khai thực hiện và đánh giá việc thực thi pháp luật và chính sách về lao động và xã hội.

Thông qua các chương trình/dự án hỗ trợ kỹ thuật và tài chính trên cơ sở thống nhất, hài hòa các nhu cầu của Việt Nam và những ưu tiên của các nhà tài trợ để giải quyết các vấn đề lao động và xã hội đã và đang là phương châm cơ bản cho Mở rộng hợp tác quốc tế đa phương, song phương và tổ chức phi chính phủ. Các chương trình/dự án ưu tiên tập trung vào hỗ trợ Việt Nam thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia như nâng cao năng lực đào tạo nghề theo các cấp trình độ, đặc biệt là trình độ cao, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của nguồn nhân lực; phát triển thị trường lao động, gắn kết cung - cầu lao động và việc làm bền vững, mở rộng thị trường tiếp nhận lao động của Việt Nam; giảm nghèo bền vững và tiếp cận đa chiều, tập trung cho các vùng đặc biệt khó khăn, vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số, giảm khoảng cách về trình độ phát triển và mức sống giữa các vùng, các tầng lớp dân cư, các dân tộc; phát triển hệ thống an sinh xã hội quốc gia từ tiếp cận quyền con người, đa dạng và linh hoạt, có khả năng làm giảm tổn thương và phòng ngừa, hạn chế, khắc phục rủi ro cho nọi người dân; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; thúc đẩy bình đẳng giới; phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội... Nhiều thành tựu về lao động và xã hội ở nước ta thời gian qua được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, nhất là thành tựu tích cực trong giảm nghèo, thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ, đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh chịu tác động mạnh của khủng hoảng tài chính - tiền tệ và suy thoái kinh tế toàn cầu vừa qua...

Trong xu thế chung của quá trình toàn cầu hóa, đặc biệt là khi Việt Nam đã trở thành thành viên WTO  và ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế, các nội dung về lao động và xã hội ngày càng được coi trọng và không tách rời với nội dung các Hiệp định tự do hóa về kinh tế và thương mại đa phương, khu vực và song phương, Bộ ta đã và đang tích cực nghiên cứu và tham gia vào tiến trình chuẩn bị, đàm phán các Hiệp định trong nội khối ASEAN, giữa ASEAN với các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung quốc, Úc, Niu Di-lân, Ấn Độ, cũng như các Hiệp định song phương, Hiệp định Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (VEFTA), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh hải quan (Nga, Bê-la-rút và Ka-dắc-xtan)...

Như vậy, quan hệ hợp tác quốc tế của ngành đã không còn bó hẹp trong phạm vi tiếp nhận viện trợ thuần túy mà đã phát triển thành quan hệ đối tác bình đẳng, hợp tác cùng phát triển, chia sẻ lợi ích và trách nhiệm ở mức độ ngày càng cao hơn. Các nội dung công tác của ngành ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế với quốc tế của đất nước.

Thông qua hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế các lĩnh vực lao động và xã hội, năng lực quốc gia từng bước được hoàn thiện nâng cao, nhất là về tư duy và tri thức trong quá trình hội nhập, hiểu biết tốt hơn các đối tác, rèn luyện kỹ năng trong quá trình hội nhập và hơn hết là thiết lập mối quan hệ hài hòa giữa các đối tác trong và ngoài nước để thực hiện các cam kết, các chương trình/ dự án hợp tác...ngày càng chuyên nghiệp hơn phục vụ quá trình thích ứng của hệ thống thể chế, pháp luật và chính sách quốc gia  với yêu cầu, bối cảnh quốc tế mà vẫn bảo đảm chủ quyền, an ninh trong quá trình phát triển. Đó là một trong những yếu tố quyết định góp phần vào sự thành công của hội nhập.