Liên kết

Hợp tác Asean

THỨ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LÊ VĂN THANH VÀ ĐOÀN VIỆT NAM THAM DỰ HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG ASEAN VỀ PHÚC LỢI XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN (AMMSWD) LẦN THỨ 10 VÀ CÁC HỘI NGHỊ LIÊN QUAN

Thủ đô Viên chăn, Lào, từ ngày 21-22 tháng 11 năm 2019 đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phúc lợi xã hội và Phát triển (gọi tắt là AMMSWD) lần thứ 10 và các Hội nghị

HỢP TÁC ASEAN VỚI CÁC NƯỚC ĐỐI TÁC NHẬT BẢN, TRUNG QUỐC VÀ HÀN QUỐC VỀ PHÚC LỢI XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN (HỘI NGHỊ AMMSWD+3 LẦN THỨ 6)

Sáng ngày 22/11/2019 tại Thủ đô Viên chăn, Lào đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng ASEAN vói 3 nước đối tác bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc về Phúc lợi xã hội và Phát

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ĐÀO NGỌC DUNG VÀ ĐOÀN VIỆT NAM THAM DỰ HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI ASEAN (ASCC) LẦN THỨ 22

Từ ngày 1-2/11/2019 đã diễn ra Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa –Xã hội (ASCC) lần thứ 22 tại Thủ đô Băng cốc, Thái Lan.

Hội thảo khu vực về Phát triển Nguồn nhân lực trong thế giới thay đổi nhanh chóng

Từ ngày 14-15/10/2019 tại Thành phố Hạ Long,Quảng Ninh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Chương trình Hợp tác Khu vực về Giáo dục nghề nghiệp trong ASEAN (RECOTVET) và Ban thư ký AS

Cuộc họp lần thứ 19 của Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền của Phụ nữ và Trẻ em ASEAN (ACWC)

Từ ngày 7-8/10/2019, tại thủ đô Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam đã diễn ra Cuộc họp lần thứ 19 của Ủy ban Bảo vệ và Thúc đẩy Quyền của Phụ nữ và Trẻ em ASEAN (ACWC).

Hội nghị Bộ trưởng về hợp tác lao động trong CLMTV lần thứ 3

Ngày 17/9/2019 tại Siêm Riệp, Campuchia, Hội nghị Bộ trưởng về Hợp tác Lao động các nước Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Thái Lan và Việt Nam (CLMTV) lần thứ 3 với chủ đề: “Hướng tới bảo vệ người lao đ

THÀNH TỰU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ASEAN TRONG TRỤ CỘT CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI

Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN là một trong ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN, với mục tiêu góp phần xây dựng một Cộng đồng ASEAN “cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thông qua c

,

Cuộc họp Nhóm công tác về các điển hình lao động tiên tiến nhằm tăng cường tính cạnh tranh trong ASEAN (SLOM-WG) lần thứ 12

Từ ngày 6-8/8/2019 tại thành phố Chiềng Mai, Thái Lan đã diễn ra Cuộc họp Nhóm công tác về các điển hình lao động tiên tiến nhằm tăng cường tính cạnh tranh trong ASEAN (SLOM-WG) lần thứ 12.

HỘI NGHỊ QUAN CHỨC CẤP CAO ASEAN VỀ LAO ĐỘNG (SLOM) LẦN THỨ 15

Từ ngày 2-4/7/2019 tại thủ đô Băng Cốc, Thái Lan đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về lao động (SLOM) lần thứ 15 với sự tham dự của đại diện quan chức cấp cao 10 nước thành viên ASEAN, Ba

Trang