Liên kết

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

Ngày 13/12/2019, tại trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã có buổi tiếp ngài Umeda Kunio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam để trao đổi một số vấn đề xung quanh việc hợp

Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về thúc đẩy Chương trình Thực tập sinh kỹ năng và Lao động kỹ năng đặc định giữa Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Chính quyền tỉnh Ibaraki (Nhật Bản)

Chiều ngày 26/11, tại Trụ sở Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về thúc đẩy Chương trình Thực tập sinh kỹ năng và Lao động kỹ năng đặc định giữa Bộ Lao động

Tăng cường hợp tác về lao động giữa tỉnh Shiga (Nhật Bản) và Việt Nam

Chiều 25/11, tại Trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đã tiếp đoàn đại biểu HĐND tỉnh Shiga (Nhật Bản)

THỨ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LÊ VĂN THANH VÀ ĐOÀN VIỆT NAM THAM DỰ HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG ASEAN VỀ PHÚC LỢI XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN (AMMSWD) LẦN THỨ 10 VÀ CÁC HỘI NGHỊ LIÊN QUAN

Thủ đô Viên chăn, Lào, từ ngày 21-22 tháng 11 năm 2019 đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phúc lợi xã hội và Phát triển (gọi tắt là AMMSWD) lần thứ 10 và các Hội nghị

HỢP TÁC ASEAN VỚI CÁC NƯỚC ĐỐI TÁC NHẬT BẢN, TRUNG QUỐC VÀ HÀN QUỐC VỀ PHÚC LỢI XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN (HỘI NGHỊ AMMSWD+3 LẦN THỨ 6)

Sáng ngày 22/11/2019 tại Thủ đô Viên chăn, Lào đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng ASEAN vói 3 nước đối tác bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc về Phúc lợi xã hội và Phát

Thêm cơ hội lớn cho lao động kỹ năng đặc định Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản

Ngày 19/11, tại trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Chính quyền tỉnh Kanagawa, Nhật bản ký Bản ghi nhớ trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực.

Tăng cường quan hệ hợp tác lao động, việc làm, an sinh xã hội giữa Việt Nam - Hungary

Sáng ngày 06/11, tại Trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và xã hội Đào, Bộ trưởng Ngọc Dung đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Liên minh công dân Hungary do bà Novak Katalin, Phó Chủ tịch Đảng

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ĐÀO NGỌC DUNG VÀ ĐOÀN VIỆT NAM THAM DỰ HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI ASEAN (ASCC) LẦN THỨ 22

Từ ngày 1-2/11/2019 đã diễn ra Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa –Xã hội (ASCC) lần thứ 22 tại Thủ đô Băng cốc, Thái Lan.

Trang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »