Links

ASEAN thúc đẩy chiến dịch xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, phòng chống buôn bán người

Vào ngày 29/11 – 1/12/2018 tại Băng cốc, Hội thảo xây dựng kế hoạch chiến lược khu vực ASEAN: Phát triển Chiến dịch ASEAN để hỗ trợ Kế hoạch hành động khu vực ASEAN về Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và Kế hoạch công tác phòng chống buôn bán người Bohol đã được tổ chức nhằm thúc đẩy một chiến dịch nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động chấm dứt bạo lực và lạm dụng đối với phụ nữ bị buôn bán.

Hội thảo do Đại diện ACWC Thái Lan về quyền của phụ nữ, Bộ Phát triển xã hội và An ninh con người của Thái Lan, đồng tổ chức với sự tham dự của đại diện ACWC, Ủy ban ASEAN về Phụ nữ, ACMW, AICHR của các nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, Quỹ Châu Á, Tổ chức Di cư quốc tế, UNWomen, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc. Đây là cơ hội cho các cơ quan của ASEAN bắt đầu xây dựng một chiến dịch chung của khu vực nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động chấm dứt vấn đề này.

Tiến sỹ Ratchada Jayagupta, Đại diện ACWC của Thái Lan về quyền của phụ nữ đã phát biểu rằng: “Bạo lực đối với phụ nữ và buôn bán người là nguồn gốc của vi phạm quyền con người và sự phổ biên của nó đang gây tổn hạn sâu sắc”. Bà cũng nhấn mạnh rằng cần thiết phải chấm dứt mối quan hệ giữa bạo lực và phụ nữ, buôn bán người và di cư lao động khi những vấn đề này tác động tới phụ nữ và cản trở đến phát triển con người, gây ra những chi phí kinh tế lớn ở tất cả các cấp.

 Hội thảo khu vực diễn ra trong ba ngày để thể hiện sự phối hợp giữa các trụ cột của Cộng đồng ASEAN với sự  tham gia tích cực của các cơ quan chuyên ngành ASEAN, giám sát hợp tác khu vực về bình đẳng giới và tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái, lao động và lao động di cư, tội phạm xuyên biên giới và quyền con người, cũng như quan hệ đối tác của ASEAN với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân.