Links

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc

Ngày 15/2/2016, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Việc làm, Tổng cục dạy nghề) đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc. Mục đích của buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa Bộ LĐTBXH và Bộ Việc làm – Lao động Hàn Quốc trong lĩnh vực việc làm và thông tin thị trường lao động giai đoạn 2012 – 2015 (cơ quan đầu mối triền khai hoạt động tại mỗi bên là  Cục Việc làm và Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc), trên cơ sở các Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Bộ. Chủ trì buồi làm việc có Ông Tào Bằng Huy – Phó Cục trưởng Cục Việc làm và Ông Chung Haeyoung Nam, Giám đốc Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc.  

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, đánh giá kết quả hoạt động hợp tác từ năm 2012 đến năm 2015 và đề xuất các hoạt động hợp tác trong giai đoạn tới. Các hoạt động hợp tác giai đoạn 2012 – 2015 bao gồm: (i) trao đổi đoàn công tác chia sẻ kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc xây dựng, triển khai các chính sách về việc làm nhằm tư vấn cho các nội dung trong dự thảo Luật Việc làm của Việt Nam và các văn bản hướng dẫn triển khai Luật…; (ii) tổ chức đào tạo, tập huấn tại Việt Nam và Hàn Quốc cho các cán bộ Bộ LĐTBXH Việt Nam, tập trung vào  học tập kinh nghiệm về chính sách việc làm, thị trường lao động và bảo hiểm việc làm , kỹ năng tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động là người thất nghiệp….

Hai bên đánh giá cao các kết quả hợp tác trong giai đoạn 2012 – 2015, đặc biệt là sự hỗ trợ của Hàn Quốc trong quá trình xây dựng Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn Luật.

Trên cơ sở các kết quả đạt được, trong thời gian tới, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực việc làm, đặc biệt là đào tạo nghề gắn với việc làm. Các hoạt động hợp tác trong thời gian tới sẽ tập trung vào xây dựng chính sách việc làm (cụ thể là chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên, người khuyết tật, phụ nữ, xây dựng tài liệu về đào tạo kỹ năng tìm việc….); nâng cao năng lực đội ngũ làm dịch vụ việc làm gắn với công tác đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam và bảo hiểm thất nghiệp. Hai bên cam kết sẽ xây dựng thỏa thuận thực hiện các hoạt động trên cho năm 2016 và giai đoạn tiếp theo.