Links

Thứ trưởng Phạm Minh Huân gặp mặt đầu năm Giám đốc văn phòng ILO tại Việt Nam

Ngày 16.2.2016, Thứ trưởng Phạm Minh Huân thay mặt Lãnh đạo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã có buổi gặp mặt đầu năm với Ông Chang Hee Lee- Giám đốc Văn phòng ILO Hà Nội nhằm trao đổi việc xây dựng  kế hoạch hợp tác ưu tiên trong năm 2016.

Hai bên thể hiện thiện chí cao trong việc tăng cường quan hệ hợp tác truyền thống sẵn có, đồng thời thống nhất sẽ phối hợp để xây dựng chương trình hợp tác toàn diện trong lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội gồm các hoạt động phù hợp với ưu tiên của cả hai bên trong năm 2016.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đặc biệt là chuẩn bị cho việc triển khai Hiệp định Hợp tác đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong thời gian tới; hai bên nhất trí sẽ xác định các nội dung ưu tiên hợp tác, trong đó tập trung vào việc xây dựng Chương trình quốc gia về việc làm bền vững giai đoạn 2017-2021; hoàn thiện và cải cách chính sách, pháp luật lao động cho phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam; hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ hội nhập quốc tế.

Trong thời gian tới, ILO sẽ phối hợp với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tham vấn các đơn vị trong và ngoài Bộ để sớm xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác nói trên.

Other information