Links

ASEAN Commission on Protection and Promotion of the Rights of Women and Children

Theo cơ chế luân phiên của ACWO, Hội đã lần lượt giữ các chức vụ: Giám đốc, Thủ quỹ, Tổng thư ký, Phó Chủ tịch và gần nhất là Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2008-2010. Với vị trí này, Hội đã tổ chức thành công Đại hội đồng ACWO lần thứ 14 tại Hà Nội tháng 10/2010 với chủ đề “Tăng cường sự tham gia hiệu quả của phụ nữ vì một ASEAN hoà bình, thịnh vượng và phát triển bền vững”. Đề xuất của Hội về nội dung chủ đề các cuộc họp và các hoạt động trọng tâm thường được ACWO quan tâm đưa vào chương trình nghị sự: Sự chuẩn bị của phụ nữ hướng tới cộng đồng ASEAN 2015; sự tham gia của ACWO trong xây dựng báo cáo thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ (MDG), Công ước CEDAW và Tuyên bố Bắc Kinh… Ngoài ra, phụ nữ các nước ASEAN có ấn tượng tích cực về cách làm sáng tạo và thành tựu mà Hội LHPNVN thu được trong việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, như tiết kiệm và tài chính vi mô, dạy nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp nữ…