Links

S M T W T F S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Assistance for Persions with Disabilities

Error message

Warning: chmod(): Permission denied in _event_css_add() (line 272 of E:\ICD-SETUP\ICD-SETUP\ICD\sites\all\modules\event_calendar\event_calendar_colors\event_calendar_colors.module).

“Bạo lực với phụ nữ và trẻ em khuyết tật tại Việt Nam là một vấn đề ít được biết đến nhưng lại rất nghiêm trọng. Sự kết hợp giữa phân biệt đối xử với người khuyết tật đã khiến họ không được chấp nhận và dễ trở thành nạn nhân của bạo lực”, đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Vân Giám đốc Trung tâm Nghị lực sống.