LD Information

LD - Vụ Pháp Chế

1. Chức năng và nhiệm vụ chính

Vụ Pháp chế là đơn vị trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội và tổ chức thực hiện công tác pháp chế theo quy định của pháp luật, phân công của Bộ.

Vụ Pháp chế giúp Bộ chủ trì công tác xây dựng pháp luật; đàm phán, ký kết, gia nhập và báo cáo việc thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế.

2. Thông tin liên lạc chi tiết của các anh/chị( Địa chỉ, số điện thoại liên lạc, địachỉ Email)

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Vụ Pháp chế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Số 12 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 043.8269545

Email: yenmy30@gmail.com

3. Một đoạn thông tin ngắn tóm tắt về sản phẩm và các tin tức mới nhất về dự án

Năm 2015, dưới sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của AECID, Vụ Pháp chế đã tổ chứcTập huấn về kỹ năng trả lời Ủy ban CEDAW về Báo cáo tình hình thực hiện Công ước CEDAW tại Việt Nam cho các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan đồng thời tiến hành tham vấn ý kiến về dự thảo Báo cáo quốc gia trả lời danh sách các vấn đề Ủy ban CEDAW yêu cầu liên quan đến tình hình thực hiện Công ước CEDAW tạiViệt Nam.

Hiện nay, Vụ Pháp chế đang phối hợp với các chuyên gia, các Bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá về việc lồng ghép giới trong chính sách, pháp luật của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kể từ khi ban hành Luật Bình đẳng giới cho đến nay để đề xuất, khuyến nghị đối với việc thực hiện có hiệu quả lồng ghép giới trong chính sách, pháp luật sắp ban hành của Việt Nam.

 

 

 

 

 

S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31